Poskytované záruky

Garance původu a ujetých kilometrů

U všech nabízených vozů je důkladně prověřen jejich skutečný původ, ujeté kilometry a servisní historie. To znamená, že vůz nepochází z trestné činnosti, nemá pozměněné číslo karoserie, nemá upravený stav počítadla ujetých kilometrů a na voze nevázne zástavní právo nebo nesplacený leasing.

 • záruka na původ vozu a číslo karoserie
 • 100% právní záruka
 • prověřujeme skutečný stav najetých kilometrů se společností Cebia
 • na vozech neváznou žádné dluhy nebo zástavní práva

Prodloužené záruky

Ve spolupráci se skupinou DEFEND INSURANCE GROUP jsme připravili ošetření rizik spojené s nákupem ojetého automobilu. V dnešní době se tedy nemusíte bát koupit vůz, který již nemá tovární záruku.

Při nákupu vozu v EMOTION CARS se tak nemusíte obávat budoucích problémů s vozem. Každý náš klient získává jedinečnou možnost zakoupit vozidlo s plnohodnotnou zárukou na mechanické i elektrické součástky vozu. Co tím myslíme? Například motor včetně turbodmychadla, palivovou soustavu, vstřikovače, převodovku, chladící systém, elektronickou řídící jednotku motoru, řízení, brzdy, spojku, elektrickou instalaci včetně alternátoru a startéru a mnoho dalších komponentů vozu.

  DIAMOND CRYSTAL ADVANTAGE COMFORT PLUS
Maximální stáří vozu 2 roky 3 roky 6 let 10 let 15 let
Maximální nájezd kilometrů 50 000 km 100 000 km 200 000 km 250 000 km 300 000 km

Záruční programy níže specifikované jsou součástí pojištění mechanických a elektrických poruch motorových vozidel DEFEND Car Protect. Poskytovatelem a správcem pojištění DEFEND Car Protect v České republice je společnost DEFEND FINANCE s.r.o. člen skupiny DEFEND INSURANCE GROUP.

 
 

Rozšířená záruka na nové vozy EMOTION CARS DIAMOND

Vstupní podmínky

Rozšířenou záruku EMOTION CARS Diamond lze sjednat na nová vozidla nebo vozidla s běžící tovární zárukou výrobce, kterým při sjednání pojištění:

 • uplynulo méně než 24 měsíců od počátku původní záruky výrobce a celkový počet najetých kilometrů nepřekročil 50 000 km (platí pro vozidla s výrobní zárukou 24 měsíců)
 • uplynulo méně než 36 měsíců od počátku původní záruky výrobce a celkový počet najetých kilometrů nepřekročil 80 000 km (platí pro vozidla s výrobní zárukou 36 nebo více měsíců)
 

Kryté součástky

Varianta pojištění Diamond kryje veškeré mechanické a elektrické součástky vozidla, které nejsou výslovně vyloučeny pojistnou smlouvou.

Spoluúčast

EMOTION CARS Diamond lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč
 

Servisní prohlídky

Pojištený musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce. Maximální povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny
 

Doba pojištění

Doba pojištění je volitelná. Pojištění lze uzavřít na 6, 12, 24 a 36 měsíců.

Záruka začíná okamžikem uplynutí záruční lhůty dané výrobcem. Pokud se sjednání záruky neváže k nákupu vozidla a do uplynutí záruky výrobce zbývá při sjednání méně než 60 dnů, uzavírá se záruka se 60-denní čekací dobou na vznik odpovědnosti pojistitele za pojistné události.

 

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25 000 - 50 000 Kč
 • 50 000 - 100 000 Kč
 • 100 000 - 200 000 Kč
 • 100 000 - PC vozidla
 • počet pojistných událostí je neomezený 

Volitelný limit nájezdu km

 • 10 000 km
 • 20 000 km
 • 30 000 km
 • 40 000 km
 • bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištené vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů. Limit není možný změnit v průběhu záruky.

 
 

Doplňkové krytí

Pojistník může rozšířit rozsah pojištění o některé nebo všechna níže uvedená doplňková rizika:

 • náhrada půjčovného
 • chybné tankování
 • multimédia a satelitní navigace
 • přerušení cesty 
 
 

Rozšířená záruka na ojeté vozy EMOTION CARS CRYSTAL

Vstupní podmínky

Rozšířenou záruku EMOTION CARS Crystal lze sjednat na vozidla s běžící tovární zárukou výrobce, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • uplynulo méně než 24 měsíců od počátku původní záruky výrobce a celkový počet najetých kilometrů nepřekročil 70 000 km (platí pro vozidla s výrobní zárukou 24 měsíců)
 • uplynulo méně než 36 měsíců od počátku původní záruky výrobce a celkový počet najetých kilometrů nepřekročil 100 000 km (platí pro vozidla s výrobní zárukou 36 nebo více měsíců)
 

Kryté součástky

Varianta pojištění Crystal kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické a elektrické poruchy způsobené selháním některé z následujících součástek:

 • motor
 • převodovka
 • diferenciál
 • spojka
 • brzdy
 • převodovka
 • pohon všech kol
 • vstřikování paliva
 • klimatizace
 • a další součástky
 

Spoluúčast

EMOTION CARS Crystal lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč
 

Servisní prohlídky

Pojištený musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce. Maximální povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny
 

Doba pojištění

Doba pojištění je volitelná. Pojištění lze uzavřít na 6, 12, 24 a 36 měsíců.

Záruka začíná okamžikem uplynutí záruční lhůty dané výrobcem. Pokud se sjednání záruky neváže k nákupu vozidla a do uplynutí záruky výrobce zbývá při sjednání méně než 60 dnů, uzavírá se záruka se 60-denní čekací dobou na vznik odpovědnosti pojistitele za pojistné události.

 

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25 000 - 50 000 Kč
 • 50 000 - 100 000 Kč
 • 100 000 - 200 000 Kč
 • 100 000 - PC vozidla
 • počet pojistných událostí je neomezený 

Volitelný limit nájezdu km

 • 10 000 km
 • 20 000 km
 • 30 000 km
 • 40 000 km
 • bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištené vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů. Limit není možný změnit v průběhu záruky.

 
 

Doplňkové krytí

Pojistník může rozšířit rozsah pojištění o některé nebo všechna níže uvedená doplňková rizika:

 • náhrada půjčovného
 • chybné tankování
 • multimédia a satelitní navigace
 • přerušení cesty 

Záruka na ojeté vozy EMOTION CARS ADVANTAGE

Vstupní podmínky

Záruku EMOTION CARS Advantage lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla s váhou do 3 500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 6 let
 • max. 200 000 km

Kryté součástky

Varianta pojištění Advantage kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické a elektrické poruchy způsobené selháním některé z následujících součástek:

 • motor
 • převodovka
 • diferenciál
 • spojka
 • brzdy
 • převodovka
 • pohon všech kol
 • vstřikování paliva
 • klimatizace
 • a další součástky
 
 

Spoluúčast

EMOTION CARS Advantage lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč
 

Doba pojištění

Doba pojištění je volitelná. Pojištění lze uzavřít na 6, 12, 24 a 36 měsíců.

Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

 

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25 000 - 50 000 Kč
 • 50 000 - 100 000 Kč
 • 100 000 - 200 000 Kč
 • 100 000 - PC vozidla
 • počet pojistných událostí je neomezený 

Volitelný limit nájezdu km

 • 10 000 km
 • 20 000 km
 • 30 000 km
 • 40 000 km
 • bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištené vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů. Limit není možný změnit v průběhu záruky.

 
 

Servisní prohlídky

Pojištený musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce. Maximální povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny

Doplňkové krytí

Pojistník může rozšířit rozsah pojištění o některé nebo všechna níže uvedená doplňková rizika:

 • náhrada půjčovného
 • chybné tankování
 • multimédia a satelitní navigace
 • přerušení cesty 

Záruka na ojeté vozy EMOTION CARS COMFORT

Vstupní podmínky

Záruku EMOTION CARS Comfort lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla s váhou do 3 500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 10 let
 • max. 250 000 km

Kryté součástky

Varianta pojištění Comfort kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické a elektrické poruchy způsobené selháním některé z následujících součástek:

 • motor
 • převodovka
 • diferenciál
 • spojka
 • brzdy
 • převodovka
 
 

Spoluúčast

EMOTION CARS Comfort lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč
 

Doba pojištění

Doba pojištění je volitelná. Pojištění lze uzavřít na 6, 12, 24 a 36 měsíců.

Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

 

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25 000 - 50 000 Kč
 • 50 000 - 100 000 Kč
 • počet pojistných událostí je neomezený 

Volitelný limit nájezdu km

 • 10 000 km
 • 20 000 km
 • 30 000 km
 • 40 000 km
 • bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištené vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů. Limit není možný změnit v průběhu záruky.

 
 

Servisní prohlídky

Pojištený musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce. Maximální povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny

Doplňkové krytí

Pojistník může rozšířit rozsah pojištění o některé nebo všechna níže uvedená doplňková rizika:

 • náhrada půjčovného
 • chybné tankování
 • multimédia a satelitní navigace
 • přerušení cesty 

Záruka na ojeté vozy EMOTION CARS PLUS

Vstupní podmínky

Záruku EMOTION CARS Plus lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla s váhou do 3 500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 15 let
 • max. 300 000 km

Kryté součástky

Varianta pojištění Plus kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické a elektrické poruchy způsobené selháním některé z následujících součástek:

 • motor
 • převodovka
 • diferenciál
 

Spoluúčast

EMOTION CARS Plus lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč
 

Doba pojištění

Doba pojištění je volitelná. Pojištění lze uzavřít na 6, 12, 24 a 36 měsíců.

Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

 

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25 000 - 50 000 Kč
 • 50 000 - 100 000 Kč
 • počet pojistných událostí je neomezený 

Volitelný limit nájezdu km

 • 10 000 km
 • 20 000 km
 • 30 000 km
 • 40 000 km
 • bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištené vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů. Limit není možný změnit v průběhu záruky.

 
 

Servisní prohlídky

Pojištený musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce. Maximální povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny

Doplňkové krytí

Pojistník může rozšířit rozsah pojištění o některé nebo všechna níže uvedená doplňková rizika:

 • náhrada půjčovného
 • chybné tankování
 • multimédia a satelitní navigace
 • přerušení cesty 
 

Postup při řešení pojistné události

Krok 1: Nahlášení škodní/pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo + 420 233 103 111.

Krok 2: Je-li vozidlo pojízdné, je pojištěný povinen přistavit vozidlo ke kvalifikovanému opravci za účelem prohlídky do 5 dnů od nahlášení poruchy.

Krok 3: Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy - poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Krok 4: Smluvním opravcem (neurčí-li správce jinak) je EMOTION CARS - Plzeňská 130/221, 150 00 - Praha 5, tel: + 420 720 022 913, e-mail: info@emotion-cars.cz; nebo Autocentrum Plzeň - Jateční 2758/20, 301 00 Plzeň, tel.:+ 420 606 44 22 44, e-mail: info@autocentrumplzen.cz

Krok 5: Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo kvalifikovanému opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů od rozhodnutí, že Správce obdržel všechny dokumenty požadované v souvislosti s řešením pojistné události.

 

Velké srovnání jednotlivých programů

  DIAMOND CRYSTAL ADVANTAGE COMFORT PLUS
Motor
všechny vnitřní mazané součástky
sací potrubí
setrvačník
ozubený věnec
turbojednotka
           
Chladící systém motoru
vodní čerpadlo
chladič
chladič oleje
           
Elektronická řídící jednotka motoru
           
Převodovka (manuální, automatická nebo CTX)
všechny vnitřní mazané součástky
řídící jednotky
mechatronika
           
Řízení (včetně posilovače řízení)
hřebenová tyč řízení a pastorek (mimo manžety)
skříň převodovky řízení
hřebenová tyč posilovače řízení a čerpadlo
skříňka pomocné páky
nádržka posilovače řízení
           
Brzdy
hlavní brzdový válec
brzdové válečky
ventil omezovače brzdného účinku
posilovač
modulační ventil
snímače ABS
           
Měnič točivého momentu
selhání jakékoliv vnitřní mechanické součástky
           
Diferenciál
všechny vnitřní mazané součástky
           
Spojka
přítlačný kotouč
vypínací ložisko spojky
hlavní a pomocný válec
           
Palivová soustava (diesel, benzín)
mechanická a elektrická palivová čerpadla
           
Systém vstřikování paliva
škrtící klapka
měřič průtokového množství vzduchu
vstřikovače
           
Elektrická instalace
startér motoru a alternátor
zapalovací cívka a regulátor napětí cívky
relé přerušovače směrových světel
motorky stěračů a ostřikovačů
motorky el. stahování bočních a střešního okna
motorky centrálního zamykání
motorek ventilátoru topení
rozdělovač
           
Pohon 4x4
všechny vnitřní mazané součástky pohonu 4x4
           
Klimatizace
kompresorová jednotka klimatizace
klapky regulace vzduchu

 

Náš tým

Petr Ezechiáš Vedoucí prodeje + 420 720 022 915 ezechias@emotion-cars.cz
Vladimír Kozderka Vedoucí servisu + 420 720 022 912 kozderka@emotion-cars.cz
Petr Cích Specialista prodeje + 420 720 022 916 cich@emotion-cars.cz
David Jiřík Spolumajitel / Auta na objednávku + 420 777 807 126 jirik@emotion-cars.cz
Michal Parkán Asistent prodeje parkan@emotion-cars.cz
Kateřina Svobodová Recepce + 420 720 022 913 info@emotion-cars.cz

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem vyřízení mého dotazu
Souhlasím s uložením osobních údajů do databáze, za účelem nabídky našich služeb (nepovinné)

Tento formulář je chráněn Google reCAPTCHA. Odesláním souhlasíte s informacemi o zpracování údajů a podmínkami služby.

Navštivte náš showroom

EMOTION CARS, to je autosalon s nabídkou zánovních, předváděcích a referenčních vozů. U nás naleznete pouze kvalitní vozy všech značek, vždy v perfektním technickém stavu a ve většině případů ještě s tovární zárukou přímo od automobilky.

Budeme vám partnerem, který se na trhu skutečně vyzná a pomůže vám najít váš vysněný vůz. S každým klientem jednáme vždy na rovinu. Chceme, abyste měli 100% jistotu, že je vůz opravdu v pořádku.

Navštivte náš příjemně zařízený autosalon, kde na vás čeká odborně vyškolený personál, který je připraven splnit každé vaše přání. Naše centrum EMOTION CARS naleznete na adrese Plzeňská 221, Praha 5 - Motol, otevřeno máme od pondělí do soboty.

EMOTION CARS

Plzeňská 130/221
150 00 Praha 5 - MotolGSM: + 420 720 022 913
e-mail: info@emotion-cars.cz
Pondělí: 09:00 - 18:00
Úterý: 09:00 - 18:00
Středa: 09:00 - 18:00
Čtvrtek: 09:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 18:00
Sobota: 09:00 - 17:00
Neděle: zavřeno